BIOGRAFI

HEIDI HOLJE ART

visual stories
MA innenfor Visuelle Kunstfag-maleri, grafikk, videoinstallasjon/ Design, Art & Crafts. 2014-2017. 


20 års erfaring i å veilede andre i designprosesser på videregående skole; Kunst, Design og Arkitektur, Medier og Kommunikasjon & Design og Håndverk.


Bildene mine finnes for salg hos;

Galleri Nobel, Oslo

Soli Brug, Østfold

Galleri Fineart, Oslo
WHO I AM


about me


Masters degree within Visual Art:

painting, graphics, videoinstallation/

Design, Art & Crafts 2014-2017


20 years of experience in guiding others in design processes; Art, Design and Architecture, Media and Communication & Design and Crafts.


You can buy my work at

Galleri Nobel, Oslo

Soli Brug, Østfold

Galleri Fineart, Oslo

© Copyright. All Rights Reserved Heidi Holje