BIOGRAFI

Master of Fine Arts & Crafts


Mange års erfaring i å veilede andre i designprosesser på videregående skole;

Kunst, Design og Arkitektur, Medier og Kommunikasjon & Design og Håndverk.


Et utvalg av verkene mine finnes for salg hos;

Soli Brug, Østfold

Galleri Fineart, Oslo


Eller ved å kontakte meg på mail.about me

Master of Fine Arts and Crafts. 


Many years of experience in guiding others in design processes; Art, Design and Architecture, Media and Communication & Design and Crafts.


You can buy my work at

Soli Brug, Østfold

Galleri Fineart, Oslo
or

Contact:


mail: hholje@icloud.com

phone: (+47) 92 24 21 27


Instagram: Heidi Holje

FB: Heidi Holje ART